Skip to main content

Edycja ogólnopolska

Pierwsza ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” rozpoczęła się w październiku 2021 roku. Do udziału w programie zaprosiliśmy nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych z całej Polski, co oznacza, że program swoim zasięgiem obejmuje ponad 14 tys. placówek.

Projekt odbywał się na dwóch poziomach

  1. Konkurs dla nauczycieli oraz ich podopiecznych

Pierwszy filar: edukacja – skierowany jest do nauczycieli i dzieci w klasach 1-3. Nauczanie początkowe to idealny moment aby uczyć dzieci dobrych nawyków ekologicznych, takich, które w przyszłości zaprocentują dbaniem o środowisko naturalne wokół nas, a w skali makro o całą naszą Planetę.

W ramach konkursu na “Ekowyzwania” uczniowie, podczas realizacji jednego ze Scenariuszy Edukacyjnych, przygotowali wykonane dowolną techniką prace kreatywne (np. wiersz, rzeźbę, konstrukcję, obraz, rysunek) . Zadaniem nauczyciela, który przeprowadzał zajęcia była opieka nad uczniami oraz dokumentacja ich pracy – wchodziło to w skład zgłoszenia konkursowego.

W swoich pracach uczniowie mieli przedstawić wybrane przez siebie działania dotyczące jednego z pięciu obszarów ochrony przyrody opisane w strategii firmy Velvet CARE pod nazwą Eco Agenda 2025. Są to:

  1. troska o drzewa,
  2. oszczędzanie wody,
  3. segregowanie odpadów,
  4. redukcja zużycia plastiku
  5. zmniejszenie emisji źródeł zanieczyszczenia powietrza

Poniżej kilka zwycięskich prac

2. Konkurs skierowany do dyrektorów szkół

Drugi filar: realna zmiana – dla szkół, pragnących zrealizować ekoprojekty, przygotowaliśmy specjalny konkurs, w którym do wygrania były “Ekogranty” o wartości 7 000 zł każdy. Zadanie polegało na przesłaniu wniosku konkursowego z opisem projektu ekologicznego, który szkoła chciałaby przeprowadzić na terenie szkoły lub w jej bliskim otoczeniu.

Wybór zwycięskich prac w konkursie „Ekowyzwanie” nastąpił poprzez publiczne głosowanie, które odbywało się w terminie 1-31 marca 2022 roku. Wybór laureatów w konkursie na „Eko grant” został dokonany przez Jury konkursowe.

W ogólnopolskiej edycji programu przyznano łącznie 212 nagród:

  • 160 równorzędnych nagród rzeczowych dla klas w konkursie „Ekowyzwanie”,
  • 16 Ekograntów o wartości 7 000 zł każdy
  •  36 wyróżnień w konkursie „Ekogrant” (w postaci palet papieru toaletowego Velvet).

Zapraszamy na naszą stronę www.piatkadlanatury.pl , aby zobaczyć zwycięzców i wyróżnionych w konkursie „Ekogrant” oraz laureatów w konkursie „Ekowyzwanie”