Eco Agenda:
w trosce o dobro
planety

Codzienne działania i najlepsze praktyki proekologiczne Velvet Care na rzecz poprawy stanu środowiska

Velvet daje przykład!

Poprawa stanu naszego środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Velvet CARE od początku istnienia firmy. Dlatego też stworzyliśmy Eco Agendę, czyli listę działań, które chcemy zrealizować w imię starań o lepsze jutro naszej planety, nas samych i przyszłych pokoleń.

Naszym celem jest racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i umiejętności: produktów, procesu produkcyjnego, ludzi, komunikacji z konsumentami, tak aby wspierać pożyteczne i mądre działania ukierunkowane na ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Dowiedz się więcej na: https://www.velvetcare.com/eco-agenda-2025/

Zobacz również

Save Nature

Eco Edukacja

Segregacja odpadów

Eco Produkty i opakowania