Save Nature

W Velvet CARE troszczymy się o środowisko naturalne. Podejmujemy działania, które przynoszą konkretne korzyści dla naszego otoczenia. „Save Nature” symbolizuje ekologiczne rozwiązania stosowane w nasze firmie.

Nasze dotychczasowe działania
- obejrzyj video

Jako lider rynkowy najwięcej wymagamy od siebie. Jesteśmy świadomi, że nasza działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego pracujemy nieustannie, aby ograniczać ten wpływ i ulepszać nasze produkty, metody ich wytwarzania, i w zrównoważony sposób wykorzystywać surowce używane podczas produkcji.

Na produktach marki Velvet pojawia się znak „Save Nature” symbolizujący naszą troskę o środowisko w pięciu obszarach:

  • ochrona zasobów leśnych,
  • recykling opakowań oraz surowców,
  • oszczędne wykorzystywanie wody w procesie produkcyjnym,
  • redukcja ilości wykorzystywanego plastiku,
  • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Podejmowane w tych obszarach inicjatywy są przykładem tego, co firma może realnie zrobić dla ochrony środowiska. Wierzymy, że mogą one inspirować i zachęcać do działania. Dlatego poniżej przedstawiamy nasze główne osiągnięcia.

Zobacz również

Eco Agenda

Eco Edukacja

Segregacja odpadów

Eco Produkty i opakowania