Save Nature

Ve Velvet CARE pečujeme o přirozené životní prostředí. Děláme aktivity, které jsou konkrétním příspěvkem pro naše okolí. „Save Nature” symbolizuje ekologická řešení používaná v naší firmě.

Naše dosavadní aktivity

Jako lídr na trhu nejvíce vyžadujeme od nás samotných. Jsme si vědomi, že naše činnosti působí na životní prostředí, proto pracujeme neustále na tom, abychom tento vliv omezili a zlepšili naše výrobky, metody jejich tvorby a čerpali zdroje používané ve výrobě trvale udržitelně.

Značka Save Nature

Již mnoho let zlepšujeme ve Velvet CARE náš výrobní proces výrobků značky Velvet a pečujeme zároveň o ochranu životního prostředí. Jsme aktivní v mnoha oblastech a chceme se s vámi podělit o informace o tom, jakým aktivitám se věnujeme.

Na výrobcích značky Velvet se objevuje značka „Save Nature“ symbolizující naši péči o životní prostředí v pěti oblastech:

  • ochrana lesních zdrojů,
  • recyklace obalů a surovin,
  • šetrné používání vody ve výrobním procesu,
  • snižování množství používaných plastů,
  • snižování emisí skleníkových plynů.

Iniciativy, kterým se v těchto oblastech věnujeme, jsou příkladem toho, co může firma reálně udělat pro ochranu životního prostředí. Věříme, že mohou být inspirací a motivací k aktivitám ostatních. Proto vám níže představujeme naše hlavní úspěchy.

viz další aktivity

Eco Agenda

Eco Výchova

Třídění odpadů

ekologicke-vyrobky