Eco Agenda

Dosáhnout více, spotřebovat méně - je motto, které je měřítkem pro naše každodenní činnosti ve Velvet CARE a vytyčuje naše plány do budoucna.

Zlepšení stavu našeho přirozeného životního prostředí je jedním z hlavních úkolů spol. Velvet CARE od počátku existence firmy. Proto jsme také vytvořili Eco Agendu, tzn. seznam činností, které chceme realizovat v péči o lepší budoucnost naší planety, nás samotných a budoucích pokolení.

Naším cílem je využívat dostupné zdroje a dovednosti – výrobky, výrobní procesy, lidé, komunikace se spotřebiteli – racionálně. Tak, abychom podporovali užitečné a moudré aktivity směřované na ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Zjistěte více informací na: https://www.velvetcare.com/cz/eco-agenda-2025-cz/

viz další aktivity

Save Nature

Eco Výchova

Třídění odpadů

ekologicke-vyrobky