Skip to main content

Edycja regionalna

Pierwszy etap programu „Velvet. Piątka dla Natury” został przeprowadzony na poziomie regionalnym, ponieważ jako marka wierzymy w siłę lokalnych inicjatyw. To właśnie one prowadzą do realnej zmiany w skali makro. Do udziału w programie zaprosiliśmy nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych z dwóch powiatów – olkuskiego (woj. małopolskie) i zawierciańskiego (woj. śląskie). Ich wybór był nieprzypadkowy – to na ich granicy znajduje się kluczewska fabryka produkująca wyroby Velvet.

Ideą programu jest propagowanie wiedzy i postaw ekologicznych oraz zachęcanie do wdrażania ekologicznych rozwiązań zarówno przez dzieci jak i ich nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu zachowania proekologiczne będą coraz szerzej wprowadzane na poziomie domu, szkoły oraz najbliższego otoczenia.

Velvet CARE jako Opiekun programu w ramach swojej strategii ECO Agenda 2025 opracowała działania proekologiczne w pięciu obszarach:

  • ochrona zasobów leśnych,
  • redukcja plastiku,
  • oszczędzanie wody,
  • redukcja emisji CO2,
  • recycling.

Pierwszym filarem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest eko – edukacja. Uczniowie realizowali na zajęciach eko lekcje według specjalnie opracowanych scenariuszy edukacyjnych oraz na ich podstawie przygotowali wykonane dowolną techniką prace kreatywne (np. wiersz, rzeźbę, konstrukcję, obraz, rysunek). Zadaniem nauczyciela, który przeprowadzał zajęcia była opieka nad uczniami oraz dokumentacja ich pracy – wchodziło to w skład zgłoszenia konkursowego

Drugim filarem naszego programu jest tzw „realna zmiana” czyli proekologiczna zmiana w otoczeniu szkoły lub w samej szkole mająca pozytywny wpływ na środowisko.

W tej części programu dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszali w ramach konkursu wnioski z pomysłami na wykorzystanie grantów do realizacji ekologicznego projektu na terenie szkoły. Pośród zgłoszeń znalazło się wiele pomysłowych inicjatyw, m.in.: stworzenie ogrodu sensorycznego, sadzenie drzew czy wdrożenie programu oszczędzania wody.

Edycja regionalna trwała od lutego do czerwca 2021 roku. W tym etapie wyłoniliśmy łącznie 30 laureatów, którym przyznaliśmy nagrody:

  • 20 równorzędnych nagród rzeczowych dla klas w konkursie „Ekowyzwanie”,
  • 5 Ekograntów o wartości 10 000 zł każdy
  • 5 wyróżnień w konkursie „Ekogrant” (w postaci palet papieru toaletowego Velvet).

Pełną listę nagrodzonych można zobaczyć na stronie programu www.piatkadlanatury.pl.