Skip to main content

Dzień Długu Ekologicznego — dlaczego jest tak wyjątkowo ważny?

Dzień Długu Ekologicznego — dlaczego jest tak wyjątkowo ważny?

Od lat naukowcy i aktywiści coraz intensywniej biją na alarm starając się zwiększyć świadomość naszego społeczeństwa na temat niezwykle szkodliwych konsekwencji dla środowiska jakie wywołuje działalność człowieka. Jedną z wielu takich inicjatyw jest Dzień Długu Ekologicznego. Każdego kolejnego roku wypada on wcześniej niż poprzedniego — w tym roku obchodzony jest 29 lipca. Co to oznacza i dlaczego dzień ten jest tak wyjątkowo ważny?

Czym jest Dzień Długu Ekologicznego?

Dzień Długu Ekologicznego jest dniem, w którym licząc od początku roku zużyliśmy zasoby Ziemi, na których odtworzenie nasza planeta potrzebuje całego roku. Stopień zużywanych zasobów po raz pierwszy przekroczył możliwości naszej planety w 1986 roku — przed nim zużywaliśmy tylko tyle, ile Ziemia była w stanie na bieżąco wytworzyć.

Aby obliczyć datę, na którą przypada Dzień Długu Ekologicznego, należy podzielić ogół zasobów naturalnych biosfery przez światowy ślad ekologiczny, a następnie pomnożyć uzyskaną liczbę przez liczbę dni w roku.

Czym jest ślad ekologiczny? Jest on wskaźnikiem określającym stopień konsumpcji zasobów naszej planety. Określa się go w hektarach na osobę i mierzy powierzchnią lądu i morza potrzebną, aby wyprodukować wykorzystywane przez nas zasoby i jednocześnie zaabsorbować powstające podczas produkcji zanieczyszczenia. Największym składnikiem naszego śladu ekologicznego jest dwutlenek węgla, jednak oczywiście lista sposobów na jakie zanieczyszczamy planetę jest znacznie, znacznie dłuższa.

Co to oznacza w praktyce?

Dzień Długu Ekologicznego przypomina nam o nadmiernym wykorzystaniu zasobów Ziemi oraz licznych konsekwencjach z tego wynikających. Susze, powodzie i inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne, z którymi musimy się coraz częściej mierzyć, to tylko niektóre z bolesnych skutków jakie czekają naszą planetę jeśli nasza cywilizacja nie przyjmie bardziej umiarkowanych metod wykorzystywania zasobów naturalnych.

Co możemy zrobić?

Dzień Długu Ekologicznego — dlaczego jest tak wyjątkowo ważny?

Rządy poszczególnych krajów, szczególnie tych dobrze rozwiniętych, coraz głośniej mówią o konieczności wprowadzenia regulacji, które stopniowo są wdrażane w nasze życie. Zmiany te jednak pojawiają się zbyt wolno — problem był tak długo ignorowany przez światowych przywódców i największe przedsiębiorstwa, że w tym momencie wymaga podejmowania drastycznych środków.

Jednym z filarów działalności Velvet CARE jest zrównoważone podejście do wykorzystywania zasobów naszej planety. Dlatego podejmujemy szereg działań proekologicznych zwiększając stopniowo jego skalę.

Uratowanie planety wymaga jednak wysiłku nas wszystkich! A zmiana postępowania wielkich korporacji, które są głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na nasze środowisko, jest najłatwiejsza do osiągnięcia poprzez racjonalne i świadome wybory ich klientów. Właśnie z tego powodu liczy się każda, nawet najmniejsza decyzja — a troskę o poprawę losu naszej planety najlepiej zacząć od zmian naszych własnych przyzwyczajeń, takich jak segregowanie śmieci, lub wybieranie produktów ekologicznych i przyjaznych środowisku.