Skip to main content

Nowe opakowania papierów toaletowych Velvet z recyklatu

Troska o środowisko jest dla nas szczególnie istotna. Dlatego już od października część wariantów papierów toaletowych Velvet posiadać będzie nowe, przyjazne środowisku opakowania stworzone w 30% z recyklatu, czyli surowca wtórnego.

Znak SAVE NATURE – troska o codzienność z myślą o jutrze

W Velvet CARE jesteśmy świadomi, że nasza działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego pracujemy nieustannie, aby ograniczać ten wpływ i ulepszać nasze produkty, metody ich wytwarzania, i w zrównoważony sposób wykorzystywać surowce używane podczas produkcji.

Na wszystkich produktach marki Velvet znajduje się znak „Save Nature” symbolizujący naszą troskę o środowisko w pięciu obszarach:

  • ochrona zasobów leśnych,
  • recykling opakowań oraz surowców,
  • oszczędne wykorzystywanie wody w procesie produkcyjnym,
  • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcja ilości wykorzystywanego plastiku.

Podejmowane w tych obszarach inicjatywy są przykładem tego, co firma może realnie zrobić dla ochrony środowiska. 

Zmniejszenie zużycia plastiku do produkcji opakowań

Plastik to jedno z największych wyzwań środowiskowych z jakimi mierzy się dziś nasza planeta. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań ograniczających jego użycie. W ramach naszych aktywności zastosowaliśmy już szereg zmian, które pozwoliły nam zminimalizować ilość używanego plastiku w trosce o środowisko. Do takich inicjatyw można zaliczyć m.in. usunięcie foliowej wkładki w okienku pudełka chusteczek, czy zmniejszenie gramatury folii używanych w opakowaniach naszych produktów. 

Velvet – znak Save Nature

Ponadto dodatkowym naszym działaniem dla dobra natury jest wykorzystanie plastiku z obiegu wtórnego czyli z recyklingu. Czym właściwie jest recykling? To jedna z metod służących zmniejszeniu zużycia plastiku, a tym samym ochronie naszego środowiska. Podczas procesu recyklingu zużyty plastik jest poddawany wtórnej obróbce, a następnie z powstałego z niego surowca wtórnego tworzone są nowe produkty. Celem recyklingu jest redukcja odpadów, zmniejszenie zużycia energii oraz ochrona zasobów naturalnych.

Opakowania w 30% z plastiku z recyklingu (recyklatu)

Już od października część papierów toaletowych Velvet posiadać będzie 
opakowania pochodzące w 30% z plastiku z wtórnego obiegu (recyklat).
Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i redukujemy emisję szkodliwych gazów do środowiska. Zużyty plastik po przetworzeniu zostaje ponownie wykorzystany do produkcji opakowań. Mając na uwadze dbałość o środowisko wkrótce wszystkie opakowania tej kategorii produktowej będą wytwarzane z wykorzystaniem surowca wtórnego.

Wierzymy, że aby rozwijać się i zaspokajać potrzeby naszych konsumentów wybierających codziennie naszą markę, musimy nie tylko oferować produkty najwyższej jakości, ale też sami dawać przykład chroniąc miejsce, które wszyscy nazywamy domem. 

Velvet. Działamy dziś z myślą o jutrze.