Skip to main content

Certyfikat FSC CoC, PEFC CoC — co to jest?

Drewno, które wykorzystujemy do produkcji papierów toaletowych, ręczników oraz innych wyrobów higienicznych, pochodzi z legalnych źródeł, które są zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Certyfikowany łańcuch dostaw, który obejmuje produkcję, przetwarzanie oraz handel drewnem, zapewnia, że na każdym z tych etapów spełnione są normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produkcji, a surowce nie pochodzą z terenów zagrożonych.

FSC® (C119667)

FSC® (C119667) to skrót od Forest Stewardship Council®. Jest to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit. Została założona w 1993 r. w Kanadzie, w celu promowania odpowiedzialnego leśnictwa. Organizacja ta ustanawia standardy postępowania w przemyśle drzewno-papierniczym poprzez system certyfikacji lasów oraz produktów wyprodukowanych z drewna. Ideą tej organizacji jest prowadzenie gospodarki leśnej w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym oraz społecznym, a także korzystnym finansowo.

Uwzględnia przy tym aspekty:

  • kulturowe i społeczne — przez poprawę warunków bytowych ludności rdzennej żyjącej na terenie lasów oraz osób zatrudnionych w przemyśle drzewnym,
  • ekonomiczne — reprezentowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje, które są zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych,
  • ekologiczne — wycinka i wykorzystywanie drewna musi przebiegaćz poszanowaniem walorów przyrodniczych danego terenu.

Przedsiębiorcy, którzy pozyskują drewniane surowce z pogwałceniem praw lokalnej ludności lub zapominają przy tym o ekologii, nie mogą liczyć na aprobatę ze strony FSC® (C119667).

Certyfikat FSC COC– co to jest?

Od 2002 r. jednym z celów Unii Europejskiej jest zwalczenie obrotu surowcami drewnianymi, które pochodzą z nielegalnych źródeł. W październiku 2010 r. zostało wydane rozporządzenie UE nr 995/2010 zgodnie z którym, każdy przedsiębiorca chcący wprowadzić na polski rynek produkt wykonany z drewna, musi wiedzieć i mieć udokumentowane, z jakiego źródła pochodzi ten surowiec. Jednym ze sposobów spełnienia tych wymogów jest posiadanie certyfikatu FSC COC.

Co to jest certyfikat FSC COC?

Organizacja FSC® (C119667) wyróżnia dwa typy certyfikacji:

  • certyfikacja leśnictwa jest przeznaczona dla właścicieli i zarządców lasów. Dzięki posiadaniu certyfikatu FSC FM mogą zakomunikować konsumentom oraz przedsiębiorcom kupującym od nich drewno, że pozyskane przez nich surowce pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.
  • certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) jest przewidziana dla producentów wyrobów drewnianych, takich jak meble lub papier. To idealne rozwiązanie dla firm, które kierują swoje produkty do klientów z wysoką świadomością ekologiczną.

Drewno certyfikowane FSC® (C119667) musi pochodzić z obszarów leśnych, które spełniają wymogi opisywanej organizacji.Obowiązuje 10 zasad, które obejmują takie zagadnienia, jak prawa pracownicze, dobra relacja z lokalną ludnością, wpływ na środowisko oraz kwestie monitoringu i oceny swoich działań. które muszą zrealizować właściciele i zarządcy lasów, aby móc otrzymać certyfikat.

Certyfikat FSC CoC (ang. Chain of Custody) jest potwierdzeniem, że kupowane i sprzedawane surowce oraz wytworzone z nich produkty, pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów. Certyfikat FSC CoC obejmuje cały łańcuch dostaw, a więc jego standardy dotyczą również m.in. zarządzania jakością, kontroli produkcji, specyfikacji materiałów oraz ich identyfikację i segregację.

Nasze produkty higienicznesą oznaczone logiem FSC ® (FSC-C119667)Kupując je, masz pewność, że drewno wykorzystane do ich wyrobu zostało pozyskane w odpowiedni sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz praw pracowniczych i lokalnej ludności.

PEFC


PEFC 
to organizacja, która powstała w Europie w 1999 r. Skrót pochodzi od nazwy Programme for Endorsement of Forest Certification. Jest to pozarządowa organizacja non-profit, która promuje idee zrównoważonego leśnictwa. Robi to poprzez system certyfikacji lasów i produktów pochodzenia drzewnego.

Co to jest PEFC?

Ideą powstania programu PEFC była potrzeba śledzenia przepływu certyfikowanych surowców drewnianych od momentu ich pozyskania z lasów do wyprodukowania z nich wyrobów. Umożliwia to weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetwarzania i przepływu. Choć wiele lasów jest zarządzanych w sposób zrównoważony, najlepszym sposobem na udowodnienie tego jest niezależna, bezstronna i wiarygodna certyfikacja przez stronę trzecią. PEFC zajmuje się promowaniem niezależnej certyfikacji i dostarcza mechanizmy pozwalające pokazać konsumentom, że drewno użyte w stosowanych przez nich produktach pochodzi z odpowiednio zarządzanych lasów.

Organizacja PEFC wyróżnia dwa typy certyfikacji:

  • certyfikacja gospodarki leśnej jest przeznaczona dla właścicieli i zarządców lasów. Dzięki posiadaniu certyfikatu PEFC FM mogą zakomunikować konsumentom oraz przedsiębiorcom kupującym od nich surowce leśne i drzewne, że są one pozyskane zgodnie z ideą zrównoważonego leśnictwa.
  • certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) jest przewidziana dla producentów wyrobów drewnianych, takich jak meble lub papier. To idealne rozwiązanie dla firm, które kierują swoje produkty do klientów z wysoką świadomością ekologiczną.

Certyfikat PEFC FM (forest management) – co to oznacza? Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii. Wzorce zrównoważonego rozwoju PEFC oparte są na globalnie przyjętych zasadach, wytycznych i kryteriach opracowanych przez międzynarodowe i międzyrządowe organizacje.

Certyfikat PEFC CoC — co to oznacza? Produkty oznaczone tym logiem nie mogą pochodzić z wylesień, nielegalnych wyrębów lub być modyfikowane genetycznie. Klient, który kupuje artykuł pochodzący z przemysłu drzewno-papierniczego oznaczony logotypem PEFC, ma pewność, że wszystkie osoby, które pracowały przy jego produkcji, były traktowane w sposób humanitarny, z poszanowaniem ich praw.

Nasze produkty są oznaczone logiem PEFC (o numerze licencyjnym PEFC/32-31-086). Co to oznacza? Aby produkt mógł otrzymać status produktu certyfikowanego PEFC, wszystkie podmioty wchodzące w łańcuch dostaw surowca drzewnego muszą posiadać certyfikat PEFC CoC. Tylko w tej sytuacji firma może sygnować swoje produkty logiem PEFC. Kupując je, masz pewność, że drewno wykorzystane do ich wyrobu zostało pozyskane w odpowiedni sposób oraz, że surowce użyte do ich produkcji zostały zakupione tylko i wyłącznie u dostawców certyfikowanych, którzy szanują zasoby naturalne.