Skip to main content

Zanieczyszczenie powietrza – jak mu zapobiegać

Skutki zanieczyszczenia powietrza odczuwa na co dzień każdy z nas. Dlatego w Velvet świadomie dbamy o czystsze powietrze. Sprawdź, jakie działania już podjęliśmy!

Zanieczyszczenie powietrza - jak mu zapobiegać

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Nie wszystkie zanieczyszczenia powietrza wpływają tak samo negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza to:

Pył zawieszony – do tej grupy należą cząsteczki PM1, PM2 oraz PM10. To bardzo małe, ale groźne rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Przez swoje niewielkie rozmiary mogą przenikać do krwiobiegu i sprzyjać tak poważnym chorobom, jak choroby serca czy nowotwory. Powstają w wyniku pożarów, ale również działalności człowieka, na przykład palenia w piecach, kominkach czy wraz ze spalinami. Wchodzą one w skład tak zwanego smogu, który jest dużym problemem zwłaszcza zimą i w większych miastach.

Gazy – to również bardzo toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Do najgroźniejszych gazów należą dwutlenek azotu, tlenek i dwutlenek węgla, ozon oraz dwutlenek siarki.

  • NO2 – czyli dwutlenek azotu powstaje głównie w wyniku emisji spalin. Skutki zanieczyszczeń powietrza z jego dodatkiem są poważne – może uszkadzać układ oddechowy i przez to sprzyjać jego infekcjom lub alergiom. Podrażnia też spojówki. W przypadku długotrwałego narażenia może sprzyjać chorobom płuc czy nowotworom.
  • CO – źródła zanieczyszczeń powietrza tym gazem to częściowe spalanie paliw kopalnych, a także biopaliw. Długotrwałe narażenie na jego działanie może uszkadzać serce i powodować jego choroby.
  • SO2 – przyczyny zanieczyszczenia powietrza tym gazem to głównie procesy produkcyjne w dużych zakładach przemysłowych. Dwutlenek siarki może uszkadzać nabłonek nosa, gardła, płuc i sprzyjać ich infekcjom czy alergiom oraz poważniejszym chorobom.
  • O3 – czyli ozon. Zanieczyszczone środowisko tym gazem jest głównie przez procesy produkcyjne przemysłowe. Ozon sprzyja obrzękom i stanom zapalnym układu oddechowego, zmniejsza jego odporność, nasila objawy astmy i alergii.
  • CO2 – skutki zanieczyszczenia powietrza tym gazem nie są groźne bezpośrednio dla nas, za to bardzo dla planety. Duże stężenia dwutlenku węgla w atmosferze sprzyjają ocieplaniu się klimatu i wszystkim negatywnym konsekwencjom z tym związanym.

Zanieczyszczenie powietrza – jak je redukować

Najskuteczniej można to zrobić w następujący sposób:

 – Stosując mądre rozwiązania w procesach produkcyjnych – czyli takie, które ograniczają emisję szkodliwych gazów w zakładach przemysłowych. Należy unikać na przykład silników spalinowych w przemyśle czy transportów na duże odległości, np. międzykontynentalnych,

 – Zmniejszając ruch samochodowy – to on w dużej mierze zanieczyszcza środowisko w miastach. Głównie przyczyniają się do niego stare silniki samochodów. Najlepszym rozwiązaniem są nowoczesne silniki, zwłaszcza elektryczne, oraz ogólne ograniczenie ruchu samochodowego w miastach na rzecz transportu zbiorowego.

 – Zmiany w ogrzewaniu – zimą zanieczyszczenie powietrza powoduje palenie w piecach i kominkach węglem lub drewnem. Powstają wtedy wszystkie rodzaje zanieczyszczeń. Zdrowa alternatywa to ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe.

Zanieczyszczenie powietrza a działania Velvet

W Velvet każdego dnia staramy się jak najlepiej dbać o planetę. Jednym z działań, w które wyjątkowo silnie się angażujemy, jest ograniczenie zanieczyszczeń środowiska. Jako świadoma firma wiemy, co zanieczyszcza powietrze i staramy się jak najlepiej poprawiać jego jakość. Właśnie dlatego od 2013 roku, od samego początku istnienia Velvet Care, znacznie ograniczyliśmy emisję szkodliwych gazów w trakcie naszych procesów produkcyjnych. 

Oto liczby, z których jesteśmy bardzo dumni:

  • o 32% zmniejszyliśmy emisję CO2
  • o 52 % zmniejszyliśmy emisję NO2
  • o 69 % zmniejszyliśmy emisję SO2

Ograniczać zanieczyszczenie powietrza udaje się nam przez stosowanie świadomych rozwiązań na etapach produkcyjnych. Korzystamy na przykład z  lokalnych europejskich surowców, jak celuloza. W ten sposób redukujemy emisję szkodliwych spalin, które powstają podczas transportu międzykontynentalnego. 

Celem Velvet na najbliższą przyszłość jest jeszcze większe ograniczenie emisji gazów. Planujemy to osiągnąć między innymi poprzez modernizację naszego transportu wewnątrzzakładowego. Chcemy wyeliminować silniki benzynowe oraz dieslowskie i przyczynić się do jeszcze większego zmniejszenia zanieczyszczeń.