Skip to main content

Rusza ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury”.

1 października 2021 r. rusza pierwsza ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury”. Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Organizatorzy zapraszają nauczycieli do podjęcia wspólnie z uczniami „Ekowyzwań”, a dyrektorów do ubiegania się o „Ekogranty”.

Program obejmie zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe w Polsce – ponad 14 tys. placówek. Na zwycięzców czeka 160 wycieczek edukacyjnych dla klas oraz 16 dofinansowań dla szkół o wartości 7 tys. zł każde. Przyjmowanie zgłoszeń do obu konkursów rozpocznie się 7 października i potrwa do końca grudnia 2021 r. Więcej informacji na www.piatkadlanatury.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w naszym programie!