Skip to main content

Velvet a Eco Agenda 2025

V naší firmě jsme si plně uvědomujeme, jak důležitá je péče o životní prostředí a rozumné využívání přírodních zdrojů. Snažíme se přispět ke společným aktivitám, vyvíjeným společností, na ochranu přírody. Právě proto jsme vytvořili Eco Agendu 2025. Co to je? Eco Agenda 2025 je náš vlastní soubor cílů, které si klademe při přemýšlení o rozvoji v nejbližších letech. Řídíme se pravidlem „achieve more with less – dosahovat více, spotřebovávat méně“.

Péče o přírodu je téma přítomné v povědomí čím dál více lidí. Uvědomujeme si, že rychlý rozvoj naší civilizace jde ruku v ruce s ničením přírodních zdrojů – redukováním stromových porostů nebo vyčerpáváním neobnovitelných zdrojů Země. V souvislosti s tím jsme učinili rozhodnutí: chceme takovému stavu předcházet a jednat v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Se změnou začínáme u sebe a dáváme tak příklad jiným.

 

Péče o životní prostředí s Velvet

 

Dziecko trzymające roślinę – Eco Agenda 2025 - Velvet

Eco Agenda 2025 Velvet se skládá ze tří pilířů:

 

 • výrobek,
 • organizace,
 • inspirace.

První pilíř se týká toho nejdůležitějšího – kvality námi nabízených výrobků. Na první místo stavíme spotřebitele a toužíme zasloužit si jeho důvěru, proto mu dáváme to nejlepší. Užitečnost nabízených produktů ale není všechno. V rámci Eco Agendy 2025 dbáme na to, aby naše výrobky byly vytvářeny v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Využíváme suroviny ze zodpovědně řízených zdrojů, pracujeme na nových řešeních obalů za účelem redukování množství používaného plastu a zároveň zlepšujeme balení našich výrobků, aby byla plně recyklovatelná.

Organizace je druhý pilíř Eco Agendy 2025. Víme, že jedna nebo dvě osoby nezajistí, aby se péče o životní prostředí stala všeobecně platnou normou. Jako značka, která je jedničkou na trhu, se snažíme omezovat náš vliv na přírodu. Neustále pracujeme na zlepšení výrobních a obchodních postupů tak, abychom po sobě na planetě zanechávali co nejmenší otisk.

Poslední pilíř Eco Agendy 2025 se netýká jen nás. Chceme inspirovat ostatní proměňováním sama sebe a dávat tak pozitivní příklad. Vyvíjíme další iniciativy ve prospěch ochrany přírody, dělíme se o vědomosti a vzděláváme v tématu racionálního výběru a využívání výrobků.

 

Zásady péče o životní prostředí podle Velvet

 

Dbanie o środowisko czyli Eco Agenda Velvet

Víme, že pro přijímání zodpovědných rozhodnutí jsou zapotřebí vědomosti, proto se v rámci Eco Agendy 2025 snažíme neustále vzdělávat ve správné péči o životní prostředí. Na naše výrobky jsme umístili speciální symbol „Save Nature”. Jde o charakteristickou infografiku, představující 5 oblastí týkajících se ochrany životního prostředí, na kterých nám záleží:

 

 • ochrana lesních zdrojů,
 • snížení emisí skleníkových plynů,
 • recyklace,
 • šetření vodou,
 • redukce spotřeby plastu.

Ambice spojené s Eco Agendou 2025 nás provázejí už dlouho. Neustále se rozvíjíme a děláme, co je v našich silách, aby společná péče o přírodu přinášela zamýšlené výsledky. Jedním z našich největších úspěchů je rozšíření strojového parku o moderní, ekologická zařízení a modernizování výrobních procesů. Díky novým kotelnám jsme snížili vytváření skleníkových plynů – emise CO2 klesly o 32 %, NO2 o 52 % a SO2 – dokonce o 69 %. Investovali jsme také do technologie výroby papíru šetrné k životnímu prostředí, která omezuje spotřebu vody.

Obrovský problém představuje znečištění planety plastem. Neustále se snažíme redukovat spotřebu tohoto materiálu a používat zdroje pocházející z recyklace. V letech 2013-2020 jsme snížili podíl plastu ve výrobě o 23 %. To je číslo, na němž rozhodně nehodláme skončit – v rámci Eco Agendy 2025 jsme si vytyčili další cíle a chceme spotřebu tohoto materiálu ještě více omezit.

Shodně s pokyny Eco Agendy 2025 chceme používat výhradně celulózu pocházející ze zodpovědně řízených lesních zdrojů. Naše výrobky disponují mimo jiné certifikátem FSC® informujícím o tom, že všechny procesy spojené s jejich výrobou a distribucí splňují normy mezinárodní organizace Forest Stewardship Council. Tento certifikát je jasnou známkou toho, že zboží Velvet vzniká v souladu s ekologií – využíváme lesní zdroje způsobem nenarušujícím stávající rovnováhu.

 

Způsoby péče o životní prostředí – i Vy můžete pomoci

V naší činnosti stavíme péči o přírodní prostředí na seznamu priorit vysoko. Výsledek působení ve prospěch planety ale závisí na nás všech, proto je pro nás tak důležitá inspirace a vzdělávání. I vy nám můžete pomoci – způsoby, jak pečovat o životní prostředí, můžete snadno zavést do vlastního každodenního života.

 • Vybírejte chytře – zodpovědná nákupní rozhodnutí jsou malý, ovšem velice snadný krok směrem k ochraně planety a zlepšení kvality života budoucích generací. Symbol „Save Nature” na výrobcích Velvet je zárukou, že byly vyrobeny s ohledem na přírodu. Vsaďte na biologicky rozložitelné předměty denní potřeby, jako jsou na příklad vatové tyčinky zcela zbavené plastu.
 • Šetřete vodu – my používáme moderní papírenské  stroje, využívající uzavřený oběh vody. I vy můžete pomoci, když zastavíte tekoucí vodu během čištění zubů nebo osprchováním se, místo koupele. Všimněte si, že jedna osoba nezmění celý svět, ale situace vypadá úplně jinak, když většina společnosti postupuje podle pravidel moudré péče o životní prostředí.
 • Třiďte – obaly výrobků Velvet jsou téměř plně recyklovatelné. Když je vyhazujete, víte, že dostanou nový život. To je velice důležité, tváří tvář hrozbě, jíž je rostoucí znečištění Země plasty. V rámci Eco Agendy 2025 plánujeme ještě více zlepšit naše výrobní procesy a zdokonalit výrobky a obaly s ohledem na naše životní prostředí.

Eco Agenda 2025 jsou naše ambice, díky nimž bojujeme o lepší budoucnost pro další generace obývající Zemi. Pomozte nám tím, že budete každý den dělat chytrá rozhodnutí.